3 min read

Vi tar ballen og gjør avfall til "gull"

By Nina Øglænd on Sep 7, 2021 8:30:00 AM

Topics: News

Veldig kjekt å få besøk av selveste regjeringen og å se at det er så stort fokus på bærekraft i valgkampen. Ingenting kunne passet oss bedre og vi tar ballen! Vi fortsetter vårt kontinuerlige arbeid med å gjøre alt avfall om til ressurser med fokus på reduksjon,  gjenbruk og å gjøre avfall om til produkt slik at vi som samfunn sammen kan oppnå målet om nullutslipp innen 2050. 

Se videoen av når SAR tar ballen:

I SAR er vi stolte av å være med på å lede industrien inn i en ny epoke – hvor avfall ses på som verdier med uforløst potensiale, og hvor vi er katalysatoren for å realisere disse verdiene. Derfor er slagordet vårt; Turning Waste to Value – fordi vi bygger forretningsmodellene våre rundt nettopp det.

 

Det viktigste er dog ikke hva vi sier, men hva vi gjør.

Og så langt har vi gjort mye. Med FN sine bærekraftsmål som fundament, og spesielt nummer 17 – Partnerships, som verktøy, jobber vi hver dag tettere og tettere sammen med både bransjen og akademia, for å finne gjenbruksanvendelser i prosessene våre.

Dette kan være avfall som vi mottar fra kunder og gjenbruker i våre egne prosesser – slik som lut og syrer som vi mottar over hele landet - og anvender i egen prosess på Norges største vannbehandlingsanlegg på Mongstad, eller tørrstoffer som kommer ut av våre egne behandlingsprosesser – som vi kan lage betong, motorvei, kabelsand, eller isolasjon av sammen med våre ecosystem partnere.

Les mer: SAR støtter FNs bærekraftsmål, med vekt på disse seks områdene

 

Tørrstoff er finknust steinmasse fra behandlingsprosessene våre, og er et stort fokusområde i SAR. Her ligger det stort potensiale for sirkulære gjenbruksløsninger. Samtidig ser vi at stadig flere sement- og betongleverandører etterspør fyllmasse og resirkulerte masser inn i sine produkter – som er bra!  Vi står klare til å hjelpe både entreprenører, byggebransje, kraftbransje og annen industri med å bedre fotavtrykket og samtidig verdien i løsningene sine.

I dag renser vi omkring 100 000 m3 med boreavfall, og over 100 000 m3 med prosessvann – hvor rent vann, gjenbrukbar olje som vi selger i markedet, og tørrstoff til gjenbruk kommer ut av de forurensede massene. Tenk den dagen vi lager grønne parkeringsplasser av gjenvunnet steinmasse, eller møblerer stua med potteplanter med gjenvunnede leca-kuler og resirkulert prosessvann? Det skjer NÅ, og vi vil snakke med alle som vil være med å tenke på denne typen løsninger. Konkurrenter, studenter, leverandører, kunder, partnere, akademia, politikere – hvem som helst. Sammen må vi ta ballen.

 

I SAR er vi opptatt av å effektivisere egne prosesser – og rett før sommeren tok vi i bruk gjenbruk av tankvaskevann og såpe på vårt vaskeanlegg i Tananger, som vi fortløpende vil implementere på alle avdelinger i tur og orden. Bare i Tananger alene kan vi spare transport av opp mot 2 000m3 tankvaskevann per år - som nå kan gjenbrukes lokalt istedenfor å sendes til behandling på Mongstad.

Akkurat i disse dager er vi også i spennende dialoger med oppdrettsnæringen for å finne etterspørsel og bruksområder for spillvarmen fra behandlingsanleggene våre. Her er det endeløse muligheter!

 

Det er ikke nok at bare vi som har avfall på maten fokuserer på dette. Derfor har vi også gått sammen med bransjen om å finansiere en juridisk doktorgrad på Universitetet i Oslo, som belyser spesielt hindringene og manglene i dagens regelverk for å gjøre avfall om til produkter – for å hjelpe næringen med å løse disse utfordringene.

Vi vil finansiere egne PhD-prosjekter med spesielt fokus på fremtidige "waste-to-product" prosjekter. Deling og partnerskap er nøkkelen for å lykkes med en felles bærekraftig omstilling – og vi vil samarbeide med alle som er interesserte i vår næring, og det å gjøre en forskjell.

Derfor oppfordrer vi alle som har samme tankesett som oss – og som vil bidra til å snu tankegangen om at avfallsbransjen er kapitalismens endetarm, til at det blir næringenes viktigste ressurs-bomerang, om å ta kontakt og engasjere seg – vi ønsker flere partnere og kloke hoder sammen!

 

Egentlig kan vi si det ganske enkelt – å være bevisst på eget fotavtrykk blir er kommet for å bli som en del av investeringsbeslutningene våre, og derfor leverer vi også nå anbud med tilhørende fotavtrykksestimat, for å vise effektene av det vi gjør – og potensialet av å Turning Waste to Value.

 

Nina Øglænd

Written by Nina Øglænd

Hi there, I am Nina, and I am Commercial Director at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

6 min read
Our Journey goes to SAR Treatment Risavika

With this "travel blog," we aim to showcase the activities of SAR at all the locations scattered along the coast, from...

5 min read
The HR veteran's journey through changes and growth in the industry

November 1st 2023, was not just an ordinary day at SAR; it was the day we celebrated Anne Lise Naaden's fantastic...

1 min read
SAR thanks for valuable feedback in our 2023 customer satisfaction survey

Our annual survey is crucial for SAR to enhance our products and services in a way that meets our customers' needs,...