DSC_1535 2-1

 

Denne uken har SAR vært på Operatørkonferansen 2021!

Vi har fått bekreftelse på at det vi har sett av oppgang i markedet bare er starten på det som kommer de neste årene, og vi gleder oss stort til årene fremover. Vi venter at verden er tilbake til pre-COVID-energiforbruk i løpet av våren 2022, og etterspørselen etter energiproduksjon fra norsk kontinentalsokkel vil være der i lang tid fremover. Takket være skattepakker, oljepris, sultne operatører og høyt kompetente leverandører som åpner nye muligheter så skal det bygges ut, det skal letes og det skal finnes.

Årets mantra som går gjennom forsamlingen og alle foredragsholderne er bærekraft, samarbeid og digitalisering. Nå er det ingen som er villig til å fire på bærekrafts-kravene og operatørene må faktisk ikke nødvendigvis investere mye mer enn de har gjort tidligere for å få det til, de må bare gjøre de riktige tingene;

  • ta gode valg,
  • samarbeide,
  • gi stabilitet i rammebetingelsene til leverandørene
  • ville dele data og planer

Så må vi ikke lene oss tilbake og vente på dette. Verdikjeden må gi, og vi må kreve. Vi må dele data, vi må samarbeide med kundene og hverandre og vi må kreve stabilitet i rammebetingelser slik at vi har forutsetning for å lykkes!

Det er utrolig givende å se hvor stort fokuset er på bærekraft, både på satsing i ny energi og ikke minst i utviklingen av olje- og gass bransjen. Variasjonen mellom operatørene er store, fra de som fokuserer alle sine krefter på fornybar energi, til de som prioriterer olje og gass som sitt kjerneområde og setter alle kreftene inn på å dra bransjen videre på en bærekraftig måte.

Les mer: Hvordan jobber vi med bærekraft?

I SAR ser vi alltid på nye muligheter, samtidig som vi tar med oss vår over 30 år lange erfaring og bruker våre behandlingsanlegg langs hele Norgeskysten i arbeidet med å bidra til grønnere industri. For hva er avfall, om ikke bare komplekst sammensatte råvarer? Vårt mål er klart: Alt skal kunne føres tilbake til naturen eller brukes på nytt. En dag slutter vi å bruke ordet avfall og da skal vi betale dere for å gi oss disse sammensatte råvarene slik at vi kan skille dem fra hverandre og selge videre til neste selskap som skal bruke dem!

Vi gjør det allerede i dag på mange fraksjoner, og målet er 100%!

Med ny motivasjon etter inspirerende dager er vi lette i steget og jobber videre med utviklingen av bærekraftige løsninger for en høyst aktiv og levende bransje.

 

Nina Øglænd

Written by Nina Øglænd

Hi there, I am Nina, and I am Commercial Director at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

9 min read
The Journey goes to SAR Tananger - Service Operations and Head Office

With this "travel blog," we aim to showcase SAR’s activities at all our locations along the coast, from Hammerfest in...

6 min read
CapOil - From waste to new product

With this blog post, we aim to give our customers, partners, followers, and other stakeholders a deeper insight into...

4 min read
Apprenticeship, trainee position, master's thesis - springboard to an exciting career!

At SAR, we are not just passive bystanders; we are active hunters of young talents through exciting learning programs,...