Fra 1. januar 2023 må din bedrift tilrettelegge for at de ansatte kan kildesortere mat- og plastavfall i tråd med nye krav.

Som følger av en endring i avfallsforskriften kapittel 10a stilles det nå strengere krav til sortering av avfall, både på hjemmefronten og på jobb. SAR ønsker å bidra med informasjon, veiledning og riktig utstyr for at du og din bedrift skal kunne etterleve de nye retningslinjene på en god og effektiv måte. Vi tilbyr rådgivning og totalløsninger for behandling og håndtering av alle typer avfall. 

 

Matavfall omfatter alt av spiselig (eller som har vært spiselig) avfall. I tillegg kan for eksempel tørkepapir som er brukt til å tørke opp mat sorteres til denne avfallsfraksjonen.  Matavfall_SAR

Plastavfall omfatter plastemballasje som poser, folier, beger og flasker, i tillegg til andre plasttyper som ikke er emballasje. På et kontor eller i en kantine vil det være hensiktsmessig å ha egne dunker for plastemballasje, mens andre plasttyper som plastlommer må sorteres utenom plastemballasjen. Disse kan leveres som blandet plast.

Visste du at du finner et merke med plastkvaliteten på selve produktet?

Husk at drikkeflasker med pantemerket fremdeles sorteres best til pant!

Plastavfall_SAR

Plast og matavfall 2023

 

Skap ressurser av avfall ved å gjenvinne og gjenbruke

Vi ser på avfall som en ressurs, og vi vet at forbedret sortering vil medføre bedre muligheter for å oppnå målet om en mer sirkulær økonomi. Når matavfall sorteres til en egen avfallsfraksjon, kan avfallet blant annet brukes til å produsere biogass som videre kan erstatte fossile drivstoff og naturgass. I tillegg kan biogassen brukes til å supplere i fjernvarme på ekstra kalde dager. Matavfallet kan også brukes som råstoff i produksjon av gjødsel og kompost.  

Plasten som er sortert ut komprimeres og sendes videre til sorteringsanlegg hvor forurenset plast og feilsorteringer plukkes ut. Resirkulerbar plast finsorteres til sine respektive kvaliteter, som for eksempel PET og PP. Den finsortere plasten blir så sendt til materialgjenvinning hvor den ender opp som små biter granulat eller flakes, og disse kan brukes som råvare i ny plastproduksjon.  Emballasje av polyeten (PET) kan blant annet bli til flasker, kanne og bokser. 

På hjemmebane har flere allerede sortert ut mat og plastavfall over lengre tid, og nå stilles det i tillegg krav til både kommune og virksomheter for å sikre økt sorteringsgrad og gjenvinning. I et informasjonsskriv fra Klima- og miljødepartementet opplyses det om en målsetning der 65 prosent av husholdningsavfallet skal materialgjenvinnes eller gjøres klart for ombruk i 2035. Tydeligere krav blir et steg på veien mot dette målet. 

 

Sekundærbilde Frank-1

 

Gro Lende

Written by Gro Lende

Hi there, I am Gro, and I am tender- and marketing coordinator at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

2 min read
Summer vacation with the environment in mind: simple tips and tricks

Dear customers, partners, and colleagues, Thank you for playing such an important role in our business. 

Now that...

2 min read
SAR's Environmental Advisors strengthen offshore collaboration

As environmental advisors at SAR, it is a privileged opportunity for us to travel offshore to our customers and...

9 min read
The Journey goes to SAR Tananger - Service Operations and Head Office

With this "travel blog," we aim to showcase SAR’s activities at all our locations along the coast, from Hammerfest in...