1 min read

SAR invests in new digital solution

By Nina Øglænd on Sep 8, 2020 7:00:00 AM

SAR has selected Infor CloudSuite M3 as our new enterprise resource planning (ERP) solution to help further automate our operations and provide financial and reporting flexibility to help make our company more agile and sustainable.

After a very successful kick-off with the project team early summer the project team has worked through the summer with great passion to reveal all business requirements for the Business blueprint. A large part of the organisation is involved in the work to ensure that the solution will cover all parts of our business and customers requirements. Well home from vacation the team has gathered again and spirits are high as we start on the elaboration phase. 

#SAR #sustainability #hazardouswaste #drillingwaste #environmentaltechnology #wastehandling #recycling #reuse #recovery #digitalisation

 

SAR investerer i nye digitale løsninger

SAR har valgt  Infor CloudSuite M3 som vårt nye ERP system for å videre automatisere og digitalisere våre operasjoner. Det vil hjelpe oss å sikre finansiell- og rapporteringsfleksibilitet og gjøre selskapet vårt mer agilt og bærekraftig. 

Etter et vellykket kick-off med prosjektteamet tidlig i sommer så har teamet jobbet hardt for å avdekke alle forretningskravene vi har i denne forbindelse. En stor del av organisasjonen er involvert i arbeidet for å sikre at løsningen skal dekke alle deler av vår forretning og våre kunders behov. Vel hjemme fra ferie så er et fullstendig team nå samlet igjen og det er med stort pågangsmot de starter på videreutviklingsfasen. 

 

#SAR #bærekraft #farligavfall #boreavfall #miljøteknologi #avfallsbehandling #resirkulering #gjenbruk #gjenvinning #digitalisering

Nina Øglænd

Written by Nina Øglænd

Latest news

1 min read
Congratulations to our Kuwait team for winning 3 Gold Awards

We are extremely proud of our Kuwait team for winning 3 ASSP GCC  Golden awards:

HSE Excellence Award 2020 – excellence...

1 min read
SAR invests in new digital solution

SAR has selected Infor CloudSuite M3 as our new enterprise resource planning (ERP) solution to help further automate...

2 min read
SAR welcomes 4 new trainees

Today we welcome our 4 new trainees in SAR. We look forward to receiving new competence from the trainees and we will...