SAR hadde besøk av viktige samarbeidsaktører til idémyldring og mulighetsutveksling rundt bærekraftig avfallshåndtering.

Ståle Undheim og Gry Isabel Sannes deltok på vegne av Sola kommune og Anne Marie Lofthus representerte Klimapartnere

Møtet som ble avholdt 19. januar ble ledet av SAR direktør for HSMK & Bærekraft Karen Aanestad. I tillegg hadde hun med seg gode kolleger med bred ekspertise innen miljørådgivning og forretningsutvikling. Målet for møtet var å fortelle hva SAR kan bidra med og hvordan SAR jobber i det daglige for å gjøre avfallsflyten mer bærekraftig og sikker. Samarbeid mellom ulike aktører er kjernen i arbeidet til SAR, og er særdeles viktig for å nå mål om en grønnere, sikrere og mer bærekraftig fremtid.

På agendaen var blant annet disse relevante og viktige temaene:

  • Avfallsflyt og logistikk
  • Avfallsbehandling i SAR
  • Analyse og kvalitet sikring av avfallet på lab
  • Vår jobb med å redusere avfall til deponi
  • Vår jobb mot gjenbruk av avfall til nye produkter
  • Kartlegging & redusering av klimautslipp

SAR vil takke alle sammen for et interessant og nyttig møte!

 

Sammen om en grønn, sikker og bærekraftig fremtid 1
Bilde: Fra venstre; Marthe Axdal (SAR), Gry Isabel Sannes (Sola kommune), Anne Marie Lofthus (Klimapartnere), Ståle Undheim (Sola kommune), Håvard S. Nateland (SAR) og Rouven Uzelmaier (SAR).

 

 

Sammen om en grønn, sikker og bærekraftig fremtid 2
Bilde: SAR sin direktør for HSMK og bærekraft Karen Aanestad ledet møtet.

 

 

Gro Lende

Written by Gro Lende

Hi there, I am Gro, and I am tender- and marketing coordinator at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

1 min read
SAR Norway: The trip goes to..

 

SAR has the pleasure of introducing a new series of articles, showcasing our activities and locations across Norway.

2 min read
Don't miss out on the value a good waste plan can provide you!

A good waste plan can help you secure environmental and economic benefits both in practice and from an ESG reporting...

2 min read
Together for a green, safe, and sustainable future

SAR had a visit from important collaboration partners for brainstorming and exchange of opportunities around...