SAR hadde besøk av viktige samarbeidsaktører til idémyldring og mulighetsutveksling rundt bærekraftig avfallshåndtering.

Ståle Undheim og Gry Isabel Sannes deltok på vegne av Sola kommune og Anne Marie Lofthus representerte Klimapartnere

Møtet som ble avholdt 19. januar ble ledet av SAR direktør for HSMK & Bærekraft Karen Aanestad. I tillegg hadde hun med seg gode kolleger med bred ekspertise innen miljørådgivning og forretningsutvikling. Målet for møtet var å fortelle hva SAR kan bidra med og hvordan SAR jobber i det daglige for å gjøre avfallsflyten mer bærekraftig og sikker. Samarbeid mellom ulike aktører er kjernen i arbeidet til SAR, og er særdeles viktig for å nå mål om en grønnere, sikrere og mer bærekraftig fremtid.

På agendaen var blant annet disse relevante og viktige temaene:

  • Avfallsflyt og logistikk
  • Avfallsbehandling i SAR
  • Analyse og kvalitet sikring av avfallet på lab
  • Vår jobb med å redusere avfall til deponi
  • Vår jobb mot gjenbruk av avfall til nye produkter
  • Kartlegging & redusering av klimautslipp

SAR vil takke alle sammen for et interessant og nyttig møte!

 

Sammen om en grønn, sikker og bærekraftig fremtid 1
Bilde: Fra venstre; Marthe Axdal (SAR), Gry Isabel Sannes (Sola kommune), Anne Marie Lofthus (Klimapartnere), Ståle Undheim (Sola kommune), Håvard S. Nateland (SAR) og Rouven Uzelmaier (SAR).

 

 

Sammen om en grønn, sikker og bærekraftig fremtid 2
Bilde: SAR sin direktør for HSMK og bærekraft Karen Aanestad ledet møtet.

 

 

Gro Lende

Written by Gro Lende

Hi there, I am Gro, and I am tender- and marketing coordinator at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

2 min read
Summer vacation with the environment in mind: simple tips and tricks

Dear customers, partners, and colleagues, Thank you for playing such an important role in our business. 

Now that...

2 min read
SAR's Environmental Advisors strengthen offshore collaboration

As environmental advisors at SAR, it is a privileged opportunity for us to travel offshore to our customers and...

9 min read
The Journey goes to SAR Tananger - Service Operations and Head Office

With this "travel blog," we aim to showcase SAR’s activities at all our locations along the coast, from Hammerfest in...