Profilbilde-Frank-(Featured-i-saken)-weboptimert

 

Du har vært i SAR i 20 år, hva liker du best med jobben din?

Det er høyt tempo, rask utvikling. Det kommer nye ting opp uke for uke. Det kan være faglig, så vell som kollegialt og sosialt. SAR har gitt meg muligheten til å jobbe med veldig mye forskjellig, og jeg har aldri gått lei. Det er spennende rent faglig, og det dukker stadig ting opp som gir mening for bevaring av naturen og en mer grønn og bærekraftig fremtid.

 

Muligheter og verdifullt arbeid = trivsel
Det er nok litt typisk i SAR at der du ønsker å bidra, der skal du få bidra. De som ønsker å utvikle seg og vokse innenfor et felt, de skal i stor grad få den muligheten hos SAR. Det er den viktigste årsaken til at jeg har blitt værende i 20 år. Gjennom årene har vi vokst, og blitt mange, samtidig som vi har fått mange nye medarbeidere så har vi ivaretatt identiteten gjennom disse årene. Du kjenner alle, spesielt når du har vært der så lenge som meg. Jobben gir mening for meg, og det betyr mye. Jeg har tro på at arbeidet jeg gjør er viktig, og for meg er det en nøkkelfaktor til trivsel.

 

 

Fortell om hvordan du startet din karriere i SAR

Jeg har jobbet i SAR siden 2003. Jeg begynte min jobbkarriere i 2000 etter å ha fullført utdanningen i kjemi og mikrobiologi ved Norges Landbruks høgskole i Ås. Etter studiene jobbet jeg på et laboratorium for JordForsk i ca. 1 år, før jeg ble hentet til DeconTerra, et selskap som drev med jordrensing. Der jobbet jeg blant annet med å rense jord i landområder brukt til industri og nye byggeprosjekter. Allerede tilbake da var vi opptatt av å gjenbruke så mye av massene som mulig, og var opp på en utnyttelsesgrad på 80 %.

I 2003 gikk selskapet konkurs, og da SAR kjøpte opp konkursboet av utstyr, var jeg en av de tre ansatte som fulgte med utstyret til Stavanger. Der fortsatte de samme aktivitetene som før for SAR. Siden 2005 har jeg bodd i Sandnes, og trives med nærheten til alt Norge har å by på av natur. 

 

Hvordan beskrive reisen din i SAR

Datidens spilleregler og kommunikasjonsformer
I begynnelsen var jeg mer som en prosjektingeniør, som en støtte for utstyr og kjemi brukt i prosessene. SAR var et annerledes selskap den gangen. Vi var en mindre gruppe som utførte oppgaver på prosjektbasis. Det var andre spilleregler enn i dag. Kommunikasjonen var annerledes, for på den tiden var ikke internett og smarttelefoner spesielt utbredt. Det var mindre tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon.

Etableringen av SAR sitt første behandlingsanlegg 
De første årene var jeg gjennom en rekke prosjekter, men i 2005-2006 fikk jeg være med å etablere SAR sitt første behandlingsanlegg for avfall. Før dette vi hovedsakelig samlet avfall som videre ble transportert til andre anlegg.

Vi startet med et termisk anlegg for behandling av kaks og slop på Averøy, utenfor Kristiansund. Samtidig endret arbeidsformen seg fra å jobbe prosjektbasert til å bli en avdeling i SAR. Når vi kom i gang på Averøy husker jeg at vi følte på en annen tilhørighet til «SAR».

Starten på en ny og grønnere behandlingsprosess av kaks og slop
På Averøy ble vann og olje «dampet» fra kaksen gjennom en prosess som kalles «Thermal Desorption Units» (TDU). Det startet med en amerikansk «Unit», som det var svært krevende å få reservedeler til, og det ble etter kort tid byttet til en annet type anlegg fra Canada. Der møtte vi igjen utfordringer med kjemikalene som ble brukt der, og vi endte til slutt med å utvikle en ny, grønnere prosess, som var bedre egnet SAR sin visjon og behov. 

I 2011 bestemte SAR seg for å gå over til TCC® (Thermo Mechanical Cutting Cleaner) teknologien, som vi fortsatt bruker i dag. Det var utrolig spennende å få teste ut en ny norsk teknologi på en slik skala. Videre var jeg med på å utvikle et biologisk vannrenseanlegg for behandling av oljeforurenset vann i Tananger.

Erfaring fra arbeid med internasjonale prosjekter
Jeg har også hatt gleden av å ta del i en del internasjonale initiativer og prosjekter, deriblant i Kuwait. Her skulle det behandles enorme mengder av oljeforurenset sand og store innsjøer av råolje. Vi startet et TCC renseanlegg, som ble driftet i 5 år med gode økonomiske og miljømessige resultater. SAR fikk faktisk flere priser fra Kuwait Oil Company (KOC) for arbeidet vi tok del i. 

 

 

"Jeg tror nøkkelen til suksess ligger i å være genuint interessert i å gjøre en forskjell."

 

 


Til sammenligning – hvordan er typisk arbeidsdag i dag?

Arbeidshverdagen i dag er klart annerledes enn da jeg startet i SAR. Jeg jobber nå som Senior Technical Advisor i bærekraftsavdelingen, og har flere ulike ansvarsområder. Jeg tar del i anbudsprosesser, dokumentasjon av tekniske løsninger, er mer involvert i strategi og utvikling av selskapet, samt i å finne løsninger på komplekse problemstillinger. Kommunikasjonen i SAR har også endret seg. Det er mye mer åpenhet og tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene. Dagens digitale teknologi har gjort det lettere å kommunisere og samarbeide, noe som skaper bedre resultater.

Erfaringsoverføring og veiledning 
Den største forskjellen i måten jeg jobbe på er vel at jeg er en veileder. Hvor jeg før drev med opplæring og fortelling om «gjør slik», så er jeg i dag en veileder med mål om å tilrettelegge for god kompetanseheving på tvers av avdelinger i SAR. Vi har fokus for å innarbeide fag hos de ansatte, i stedet for å instruere i veldig konkrete arbeidsprosedyrer og operasjoner. Vi oppfordrer til en dypere helhetlig forståelse, og har tro på at dette er oppskriften for suksess. Det er stor forskjell på å vite hva man skal gjøre, versus hvorfor man gjør det. 


Hva er du mest stolt av å ha tatt del i gjennom disse årene i SAR?

Stolt av å få bidra til positiv endring
Det ser ut til at kommunikasjon og samarbeid har blitt stadig viktigere innen avfallshåndtering, og det har vært en endring fra den tradisjonelle «ute av synet, ute av sinn»-mentaliteten. Det hjelper å prate sammen. Jeg her stolt av å få ta del i å snu denne tankegangen. Det hjelper å snakke sammen og dele kunnskap og informasjon for å bedre avfallshåndtering – og for å skape verdi av avfallet.

Mest stolt er jeg over å ha hatt en stemme, selv om jeg ikke sitter i noe styre eller ledelse. Å ha blitt tatt hensyn til og fått tilbakemeldinger om at man har vært en viktig del av utviklingen, er en verdifull følelse. Å være en del av reisen til selskapet og å kunne bidra til positiv endring.

 

 

"'Arbeid for økt bærekraft er fornuftig'"

 

 

Hvilke endringer vil du si har skjedd knyttet til bærekraft og miljø i løpet av alle disse årene?

HMS og bærekraft har ikke alltid hatt like mye fokus som det er i dag. Det var rett og slett ikke god nok informasjon tilgjengelig. Det var en generell mangel på forståelse i bransjen om hvorfor dette var viktig. Miljømyndighetene viste heller ikke hvordan man skulle forholde seg til ny teknologi, som førte til at rammeverket ikke var helt på plass. Det ble ofte lagt mer åpent for aktører å gjøre hva de synes var best, som til tross for gode hensikter, ikke alltid var optimalt. 

Opplever SAR som en seriøs og ansvarlig aktør i avfallsbransjen
Selv har jeg erfart at vi i SAR alltid fulgt alle retningslinjer og prosedyrer satt av regjering og myndigheter. Samtidig har det gjennom årene vært stor utvikling rundt blant annet rensegrad og beskyttelse av miljø og ansatte.

Jeg ser en positiv endring gjennom hele bransjen rundt avfallshåndtering. Det er en aktiv omstilling med en grønnere drift på tvers av bransjer. Vi prøver alltid å lage gode, bærekraftige løsninger for avfallshåndtering. EU direktivene gjør det og enklere å få til en effektiv og trygg håndtering av avfall. Tidligere år har det vært lite til ingen regulering, som har ført til mer forurensning, og tap av store verdier. Viljen og forståelsen har økt kraftig de siste 5-10 årene, og jeg tror at for de fleste vil dette vil dette gradvis bli en del normalen å se verdiene i avfall. 

SAR har erfaring og kompetanse til å spille en viktig rolle i bransjen 
Jeg ser positivt på utviklingen og ser lyst på fremtiden. Det er en økt bevissthet rundt avfallshåndtering, og et klart regelverk. Dette har ført til at bransjen nå tar oss på alvor. Vi er en del av Norsk Forening for Farlig Avfall (NFFA) og aktive innen en rekke andre fagfelt som er interessert i å høre om våre erfaringer. Dette viser at vår kunnskap og erfaring er verdifull og at vi har en viktig rolle å spille i utviklingen av bransjen.

 

Sekundærbilde-Frank-downsized
 

Hva tror du vil prege fremtiden innenfor ditt fagfelt?

Jeg tror at samarbeid og forståelse for miljøets betydning vil øke stadig mer blant folk flest. Dette vil føre til en mer symbiotisk utvikling mot en bærekraftig tilværelse, både for mennesker og dyr.

Samarbeid er nøkkelen til en grønnere fremtid
Vi vil se flere og nye samarbeidsformer mellom ulike industrier og fagfelt. Selv om jeg allerede jobber mye med oljebransjen, tror jeg at det vil bli enda tettere bånd og samarbeid med oppdrett, industri og landbruk på sikt. Det er viktig at vi forstår hverandre, slik at vi bedre kan utveksle kunnskap og erfaringer. Jeg håper at det vil være en åpen og transparent arena mellom disse feltene, slik at de som kan bidra, får lov til å bidra. Vi har bare så vidt begynt på denne reisen.

En utfordring vil være å unngå grønnvasking i rapporteringen. Både vi og bransjen må være ærlige med oss selv om hva forskjellige fraksjoner er. Det kan noen ganger være vanskelig å være ærlig og kalle en spade for en spade, men det er nødvendig for å nå våre mål.Har du noen gode råd å gi til studenter, lærlinger og eventuelle jobbsøkere som har et ønske om å arbeide innenfor ditt fagfelt?

Jeg føler meg heldig som har hatt en trainee, og har kunnet være en mentor for ham. Jeg opplevde at det var motiverende å ha noen å veilede og måtte virkelig skjerpe meg for å kunne gi ham relevante og meningsfulle oppgaver.

Fagfelt med spennende muligheter for de som har lidenskap for miljø og bærekraft
Nyutdannede som er genuint interessert i feltet, vil ha mange muligheter til å finne suksess, da det er mange utfordringer som må løses i årene fremover. For å finne innovative løsninger på disse utfordringene, er det viktig å være nysgjerrig og sulten på kunnskap og å være villig til å ta i bruk nye teknologier og konsepter. 

Innen avfallshåndtering vil du få brynet deg på utrolig mange problemstillinger og teknologier. Det er spennende og gøy. Mulighetene er mange. Du får lov til å ta del i en reise som kontinuerlig er i endring, og som jobber for å skape verdier av avfall. 

Jeg tror nøkkelen til suksess ligger i være genuint interessert i å gjøre en forskjell. 

Sekundærbilde Frank-1

Gro Lende

Written by Gro Lende

Hi there, I am Gro, and I am tender- and marketing coordinator at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

2 min read
Summer vacation with the environment in mind: simple tips and tricks

Dear customers, partners, and colleagues, Thank you for playing such an important role in our business. 

Now that...

2 min read
SAR's Environmental Advisors strengthen offshore collaboration

As environmental advisors at SAR, it is a privileged opportunity for us to travel offshore to our customers and...

9 min read
The Journey goes to SAR Tananger - Service Operations and Head Office

With this "travel blog," we aim to showcase SAR’s activities at all our locations along the coast, from Hammerfest in...