Vi starter det nye året med en spennende ny satsning!

I forbindelse med avviklingen av Vakumentreprenøren har vi i SAR overtatt deres tidligere biler, utstyr og fasiliteter. Med oss på laget får vi også høy kompetanse i nye medarbeidere som blir med videre.

Dette muliggjør en utvidelse av vår tjenesteportefølje som nå også inkluderer flere vakuum og supervakuumtjenester.

Våre avdelinger i Kristiansund og på Averøy leverer et bredt spekter av miljøtjenester, og vi er klare til å ta imot både eksisterende og nye kunder. 

Tidligere Vakumentreprenøren kunder vil bli godt ivaretatt hos oss.  

 

Avfallsveileder Hero Banner


I Kristiansund tilbyr vi følgende miljøtjenester: 

 • Miljørådgivning, kurs og veiledning 
 • Mottak, transport og håndtering av farlig avfall, næringsavfall og industriavfall 
 • Mottak og transport av septik  
 • Tankvaskoppdrag, industritjenester og rørinspeksjon av vann og avløpsrør  
 • Teknisk og kjemisk rengjøring av utstyr på rigger på land og offshore  
 • Vakuum- og supervakuumtjenester; oppsuging og spyling  
 • Boreavfallsbehandling; Borekaks, Mudslop og Forurenset Vann  
 • Transport- og logistikktjenester for bulkavfall  
 • Salg og utleie av containere og annet utstyr for avfallshåndtering  
 • Avfallsrapportering og utarbeidelse av avfallsplan 
   

Våre leveranser skal alltid speile vår visjon om å skape avfall om til verdier. I praksis betyr dette å prioritere bærekraftige, funksjonelle og miljøvennlige løsninger.

Vi er alle en del av “det grønne skiftet” og må ta dette på alvor.

Derfor tilbyr vi også bedrifter opplæring og rådgivning knyttet til avfallshåndtering. Slik kan vi sammen sikre best mulig ressursbruk, lønnsomhet , riktig resirkulering og minst mulig fotavtrykk.   


Har du spørsmål til våre tjenester eller ønsker å gjøre bestillinger så vil vi svært gjerne høre fra deg.

Du kan kontakte oss på telefon: +47  715 81  404, vakttelefon: +47 957 96 222,
eller send oss en e-post:  post.kristiansund@sargruppen.no.

 

Gro Lende

Written by Gro Lende

Hi there, I am Gro, and I am tender- and marketing coordinator at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

1 min read
SAR Norway: The trip goes to..

 

SAR has the pleasure of introducing a new series of articles, showcasing our activities and locations across Norway.

2 min read
Don't miss out on the value a good waste plan can provide you!

A good waste plan can help you secure environmental and economic benefits both in practice and from an ESG reporting...

2 min read
Together for a green, safe, and sustainable future

SAR had a visit from important collaboration partners for brainstorming and exchange of opportunities around...