2 min read

SAR with an active role in developing the waste industry

By Nina Øglænd on Jun 2, 2021 11:41:42 AM

Topics: News
Håvard Nateland Some

We have a strong focus on sharing experiences and knowledge – and on 25th of May, our own eminent Environmental Manager, Håvard Nateland, held a speech at the spring event for the waste industry and pollution authorities, hosted by Norsk Industri and NFFA.

What an event it was! Despite the corona virus situation and webinar format, almost 100 key people in and around the industryMottakskontroll SAR participated. Furthermore, we in SAR presented our opinions, as well as experiences regarding the changes of the emission permits and BAT.

Håvard emphasized the importance of continuing the good dialogue with the authorities and the industry, so that we together can set the right framework and requirements within the new permits. Working with waste - and especially hazardous waste, offers ever-increasing demands for competence and routines - from reception control to treatment, internal control and emission control.

As such, we in SAR have developed WCM - Waste Chain Management. WCM is about waste management at all levels; from customer to final downstream, and not least to understand the footprint of the whole process. That is why partnerships and collaboration are especially important to us - and Sustainable Development Goal # 17.

We need to learn from and with each other, in order to continuously move the industry forward.

Only then, can we continue to deliver good solutions for our customers and become the green, efficient industry we all aspire and work towards.

 

Read more (norwegian): Årets IED-seminar er gjennomført (Ekstern link: Norsk forening farlig avfall NFFA)

 


 

SAR er aktiv i utviklingen av avfallsbransjen!

Vi er opptatt av å dele erfaringer og læring – og 25. mai holdt vår egen eminente Environmental Manager – Håvard Nateland, innlegg på vårsamlingen for avfallsbransjen og forurensningsmyndigheter i regi av Norsk Industri og NFFA.

Og for en samling det var! På tross av corona-situasjon og webinar-format deltok nesten 100 nøkkelpersoner i og rundt bransjen, og SAR fikk lagt frem det vi mener og erfarer om endringer av utslippstillatelser og BAT.

Håvard dro frem viktigheten av å fortsette den tette og gode dialogen med myndighetene og bransjen, slik at vi sammen kan sette de riktige rammene og kravene i nye tillatelser.

Å jobbe med avfall – og spesielt farlig avfall, byr på stadig økende krav til kompetanse og rutiner - fra mottakskontroll til behandling og internkontroll og utslippskontroll, og i SAR har vi derfor utviklet WCM – Waste Chain Management, som handler om avfallsstyring i alle ledd – fra kunde til endelig nedstrøm, og ikke minst å forstå fotavtrykket til hele prosessen.

Derfor er partnerskap og samarbeid spesielt viktig for oss – og Sustainable Development Goal #17, fordi vi trenger å lære av og med hverandre – og dele det vi lærer, for å kunne fortsette å dra bransjen videre.

Først da kan vi fortsette å levere gode løsninger for kundene våre, og først da blir vi den grønne og effektive bransjen vi alle jobber mot!

 

Les mer: Årets IED-seminar er gjennomført (Ekstern link: Norsk forening farlig avfall NFFA)

 

Nina Øglænd

Written by Nina Øglænd

Hi there, I am Nina, and I am Commercial Manager at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

3 min read
Today we mark World Environment Day!
 
World Environment Day is marked on 5 June and this year's theme is "Restore our Earth" with a focus on restoration...
2 min read
SAR with an active role in developing the waste industry

We have a strong focus on sharing experiences and knowledge – and on 25th of May, our own eminent Environmental...

4 min read
Si hei til Rouven! Bli kjent med en av våre trainees

Å tiltrekke seg unge talenter er svært viktig. Vi valgte derfor i 2020 å inngå et samarbeid med Trainee Sørvest for å...