Den 20. september arrangerte INDØKS for 16. gang den største Karrieredagen ved Universitetet i Stavanger.
Mange ulike bedrifter innenfor teknologi, økonomi og ledelse var til stede for å treffe og bli kjent med studentene.

SAR var selvsagt på plass med stolte ambassadører for å vise oss frem og dele informasjon om de spennende mulighetene som finnes i selskapet vårt.

Mange ambisiøse studenter viste stor interesse for SAR og delte tydelig pasjonen for miljø og bærekraftige løsninger.
Dette lover virkelig godt for fremtidig rekruttering til en spennende og viktig bransje i kontinuerlig utvikling!

 

Karrieredager på UIS 2022

Bilde: Marte Axdal og Guro Lunde forteller ivrig om SAR til interesserte studenter.

Denne tre-kløveren fikk gleden av studenttilværelsen denne dagen;

BI Analyst Rouven Uzelmaier fortalte om sin rolle i SAR og hvilken stor motivasjon det gir å få være med å bidra til en mer bærekraftig utvikling.
Rouven "staket ut kursen” tidlig I utdanningsløpet sitt og hadde som mål å få jobbe med bærekraft, det grønne skifte og sirkularitet av ressurser.
Rouven er særdeles “sulten på lærdom” og ønsker å utvikle kompetansen sin for å bidra enda mer med tanke på alle utfordringer innenfor fagområdet. Nettopp det får han mulighet til gjennom sitt daglige virke i SAR.

Miljørådgiver Marthe Axdal delte med stor entusiasme informasjon om sitt fagansvar for farlig avfall. I SAR får hun mulighet til å arbeide tett på kunder og SAR-kolleger med rådgivning og kompetanseheving.
Marthe er uredd og proaktiv, og det er følelsen av mestring som trigger henne til å bevege seg utenfor komfortsonen.

HR Rådgiver Guro Lunde var selvsagt på plass, alltid på jakt etter nye kolleger med hjerte for bærekraft! Guro har stått i bresjen for denne deltakelsen, og hun har et brennende engasjement for oppgaven med å fortelle om SAR og treffe nye spennende kandidater. Hun fortalte også om sin egen utdannelse, erfaring og mulighetene SAR som arbeidsgiver gir.

Vi håper alle studentene fikk en fin opplevelse og godt utbytte av dialog med disse tre flinke SAR-ambassadørene.

SAR ønsker studentene lykke til videre og ser virkelig frem til å kunne møte dem igjen som jobbsøkerkandidater!

 

Karrieredager på UIS 2022

Bilde: Marte Axdal, Guro Lunde og Rouven Uzelmaier representerer SAR på Karrieredagene 

Gro Lende

Written by Gro Lende

Hi there, I am Gro, and I am tender- and marketing coordinator at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

2 min read
Make Data Smart 2022: Be Inspired by SAR's Digitalisation Mentor, Alisa Smerdova

We are proud to introduce Alisa Smerdova, who will present opportunities on how data can be used as a powerful tool in...

2 min read
Meet SAR at Farlig Avfallskonferansen in Trondheim

The annual conference is organized by the Norwegian Hazardous Waste Association (NFFA) and delivers an exciting program...

2 min read
UIS Career Day: Ambitious Students with an Interest for SAR and  Sustainability

On September 20. INDØKS held the largest career day of the year at the University of Stavanger.

Many different...