IMG_8337_teamet

Vår årlige undersøkelse er veldig viktig og sentral for SAR for at vi skal kunne forbedre våre produkter og tjenester på en slik måte at vi imøtekommer våre kunders behov, og for at våre kunder skal få en positiv opplevelse i all kontakt og samhandling med oss.

Tilbakemeldingene hjelper oss å holde stø kurs og ikke minst korrigere og justere der det er nødvendig. Det er kundene våre som kjenner best hvor «skoen trykker», og vi setter derfor stor pris på alle dem som tok seg tid til å dele tanker og erfaringer med oss. For oss handler det om å identifisere styrker og svakheter.

Årets undersøkelse har vist at det store flertall er godt fornøyd med vår service og utførelsen av et bredt spekter av miljøtjenester ved alle våre avdelinger, fra Tananger i sør til Hammerfest i nord. Det er vi selvsagt svært glade for! Så er det alltid slik at det vil være områder der vi kan utvikle oss og bli enda bedre. Innenfor de forbedringsområdene som er avdekket i undersøkelsen har vi allerede igangsatt flere initiativer for å utvikle oss i positiv retning i tiden fremover, spesielt knyttet til ordremottaksprosessen og kommunikasjonsflyten både internt og med våre kunder.

Vi er så heldige å ha en stor og variert kundemasse, og det gjør arbeidet og arbeidshverdagen i SAR både spennende og innholdsrik. Et viktig mål for oss i tiden fremover er å bli enda bedre til å ivareta og yte god service, tilpasse ulikhetene i behovene de ulike segmentene representerer, knyttet til både tjenester, service og kontaktflater.

Vi takker nok en gang for engasjementet, som gjør at vi får verdifull innsikt og inspirasjon, noe som gir retning til fremtidig utvikling, som skal komme våre kunder til gode.

 

Vi ser frem til mye godt samarbeid i tiden fremover!

 

Hilsen alle oss i SAR

 

Sekundærbilde Frank-1

Gro Lende

Written by Gro Lende

Hi there, I am Gro, and I am tender- and marketing coordinator at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

1 min read
SAR played a crucial role in promoting sustainability on National Science Day

November 10th was dedicated to celebrating science and research through lectures and presentations in chemistry,...

6 min read
Our Journey goes to SAR Treatment Risavika

With this "travel blog," we aim to showcase the activities of SAR at all the locations scattered along the coast, from...

5 min read
The HR veteran's journey through changes and growth in the industry
November 1st 2023, was not just an ordinary day at SAR; it was the day we celebrated Anne Lise Naaden's fantastic...