SAR utførte nylig en større oppgradering av transportfartøyet Amalie. Det var i forbindelse med 5 års klassifiseringen av fartøyet at SAR i samarbeid med Soltin Marine valgte å sette inn ny hovedmotor, nytt eksosrenseanlegg og et nytt behandlingssystem for ballastvann.

Disse endringene fører til mindre belastende aktivitet og betraktelig redusert NOx-utslipp kan Tor Olav Schibevaag, CEO for SAR Gruppen gledelig annonsere.

(saken fortsetter under bildet)

Amalie - SAR tar Skippertak og reduserer miljøpåvirkningen til havs

 

NOx-utslipp og annen forurensning truer havet - vi har et ansvar

Skifte av hovedmotor har sikret oss et mer driftssikkert fartøy, noe som er viktig for avverge eventuelle farlige og skadelige situasjoner som kan oppstå når man driver med logistikk til havs.

Eksosrenseanlegget sørger for å minimere farlig utslipp til luft og vann.

Det nye behandlingssystemet for ballastvann er særdeles viktig for å ta vare på klima og miljø. Fartøy med stor lagringskapasitet vil noen ganger gå med mindre last i forhold til kapasitet. De tar da inn sjøvann i ballasttankene for å utjevne vektforholdene i fartøyet. Når vannet omsider slippes ut fra tankene, kan fartøyet befinne seg i andre farvann, og kan risikere å frakte med seg bakterier som ikke naturlig hører hjemme i det økosystemer.

Det nye behandlingssystemet for ballastvann vil rense vannet før det slippes ut og med det unngå å forurense eller skade økosystemet. NOx-utslippet er redusert fra 45 kg/tonn til 6 kg/tonn etter motorbyttet, noe som tilsvarer bortimot 87 % !  Tiltakene iverksatt på «Amalie» og verdiene som følger med dem er vi svært stolte over å ha fått på plass.

 

NOx er fellesbetegnelsen for nitrogenoksidene NO og NO2, og en vesentlig
bestanddel av skadelig luftforurensning.

 

 

Vi gir oss ikke med dette - flere tiltak utforskes!

Ove Sundvors team i Logistikkavdelingen sammen med teamet i HMS&K avdelingen vår jobber med å avdekke andre lignende muligheter som kan gi ytterligere forbedringer knyttet til både båtlogistikk og klimautslipp. Det er flere indikatorer som f.eks. belastning av motor, optimalisering av fart m.m. som gjennomgås.

Ove Sundvor SAR Gruppen

«Noen ganger kan selv små korrigeringer gi store gevinster og de ønsker vi ikke å gå glipp av» sier Ove Sundvor.

 

People – Planet - Profit

Vi har som mål å sørge for å levere gode og bærekraftige avfallsløsninger til våre kunder og partnere. Vi er vårt ansvar bevisst og søker alltid etter nye løsninger som kan bidra til å redusere klimaavtrykk gjennom hele verdikjeden.

Det betyr å ha kontinuerlig søkelys på forbedringer i våre operasjoner både når det gjelder mottak, behandling og transport av avfall uavhengig om det er på land eller til havs. 

 

En investering i fremtiden

Å jobbe målrettet med å utforske og implementere oppgraderinger vil selvsagt påføre selskapet økte kostnader. Derfor er vi svært tilfredse med at vi har NOx-fondet som gir støtte ved dokumenterte utslippsreduksjoner.

Denne ordningen speiler hvor verdsatte slike tiltak er, og ikke minst hvor viktig den type støtte og samarbeid er for å bidra til at bedriftene når sine mål knyttet til miljø og bærekraft.

NOx-fondets hovedoppgave er å finansiere konkrete NOx-reduserende tiltak. Fondet gir økonomisk støtte til næringslivet for å implementere grønn teknologi og redusere NOx-utslipp.

 

Tenk bærekraft og miljøvern

Sørg for at du og din bedrift har full kontroll på avfallet og med det sikre at avfallet håndteres og behandles på en sikker, miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Det er bra for din bedrift og bra for miljøet!

Ta kontakt med SAR dersom du ønsker mer informasjon om oss og hva vi kan tilby av rådgivning og miljøtjenester.

Kontakt

 

Gro Lende

Written by Gro Lende

Hi there, I am Gro, and I am tender- and marketing coordinator at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

8 min read
Our journey goes to SAR Averøy

We want to use this series of articles to present SAR's departments along the coast, from Hammerfest in the north to...

3 min read
Sommer, sol, kvalitetstid og grønne verdier!

Nok en gang står sommerferien for tur for de aller fleste av oss. Den inntreffer like plutselig og kjærkomment som...

8 min read
The journey goes to Kristiansund

Our goal with this series of articles is to introduce SAR's departments, spanning from Hammerfest in the north to...