7 min read

Turen går til Sandnessjøen

By Gro Lende on 25.mai.2023 12:48:20

Vi ønsker å bruke denne artikkelserien til å presentere SARs avdelinger langs kysten, fra Hammerfest i nord til Stavanger i sør. Gjennom vår serie vil vi presentere hva som kjennetegner de ulike avdelingene, og hvordan det gode samarbeidet mellom våre avdelinger hjelper kundene våre med å skape verdi av sitt avfall. Her kommer artikkel nr 2 i denne serien.  

Featured_Sandnessjøen_web2

 

Nærhet til havet - Mulighetene og ansvaret

 

I et værbitt øyrike I Nordland fylke, ved Helgelandskysten, ligger Sandnessjøen. En havneby med mye trafikk, både over land og vann. Foruten brønnbåter, offshorefartøy og fiskebåter kommer også den kjente og kjære hurtigruta forbi. SAR Sandnessjøen har det eneste behandlingsanlegget (TCC) for boreavfall i dette området. Det tas imot både slop og kaks fra olje- og gass produksjonen i Nordsjøen. Anlegget i Sandnessjøen prosesserer flere titusen tonn årlig, men de er ikke alene. Kapasitet fordeles også mellom andre SAR-anlegg ved behov. Som ved de andre SAR-anleggene, håndteres, forbehandles og videresendes avfall for videre behandling og nedstrøms-løsninger (sluttbehandling). Målet er alltid å finne gode bærekraftige løsninger for alle de ulike avfallstypene og kategoriene.  I 2022 ble det mottatt ca. 14 000 tonn avfall og det er forventet enda større mengder i 2023!

 

I Sandnessjøen er det mange aktiviteter knyttet til det maritime og offshore. Felles for de ulike aktørene er at de alle har avfall som skal håndteres og behandles forsvarlig, og bærekraftig. Her lever folket og industrien tett på havet og det har de gjort gjennom mange generasjoner.  Viljen og interessen for å tenke miljøvern, og å ta vare på den store ressursen havet representerer, er sterkt forankret i ryggmargen til befolkningen.

 

Ssj_web2

 

Allsidig næringsliv – allsidige miljøtjenester

I tillegg til ad-hoc oppdrag med avfall fra private husstander, er SAR Sandnessjøen også involvert i det fleste typer avfall fra lokal- og offentlig næringsvirksomhet. Sandnessjøen og omkringliggende øyer er å regne som nedslagsfelt for avdelingen vår her. I Sandnessjøen er oljebransjen en hovedaktør, men det er også mye annet spennende lokalt næringsliv. Eksempler er byggefirmaer, butikker, samt båter fra oppdrettsbransjen og fiskeriindustrien. Et hvert foretak, uansett størrelse og fagfelt, har behov for ulike miljøtjenester. SAR bistår på både store og små prosjekter - alltid med formål om å gjennomføre en sikker og miljøvennlig håndtering av avfall på vegne av våre kunder.

 

Borekaks: er avfall som består av berggrunn som er utboret fra borebrønner og der massen er forurenset av borevæsker som brukes i boreoperasjoner. SAR utvinner olje av kaksen som kan gjenbrukes.

Slop: er en blanding av rester av borevæske, kjemikalier, spylevann og annen væske som oppstår under boringen.

TCC: TCC (Thermomechanical Cuttings Cleaner er en av de mest anvendte termiske desorpsjonsteknikkene som brukes til å behandle borekaks.

 

Alle virksomheter, enten det er frisøren på hjørnet eller bedrifter innenfor bygg- og anleggs bransjen, har forskjellig behov. Ved SAR Sandnessjøen blir alle henvendelser ivaretatt etter beste praksis. Eksempelvis, henter SAR spesialavfall/farlig avfall samlet inn av ulike butikk-kunder. Det kan være batterier og lysstoffrør som krever riktig behandling for å verne natur, mennesker og miljø.

Kakedia_SARSandessjoen_NorFra fiskeri og oppdrett kommer båter med slam (sludge), fiskefor, plast og restavfall. Rett nedenfor SAR anlegget er det snakk om å fylle ut et større område ned mot sjøen, med sikte på bl.a. landbasert oppdrett. Det er også forventninger til de fremtidige planene om havvind utenfor kysten. Med hovedaktører i området som Equinor, Aker BP, Aker Solution, Asco, Slipen Mekaniske og LetSea, er det mye spennende som skjer.

Behandling av Kaks, som foregår ved TCC anlegget (Thermomechanical Cuttings Cleaner), kan variere sterkt i omfang.  Noen ganger har anlegget «nedetid» basert på aktivitetsnivået i området. Ved planlagt nedetid, sendes mannskap opp til Hammerfest og dermed kan man foreta behandling der. 

 

 

Verdien av  gode nettverk

Det er  mye logistikk og samhandling mellom SAR Sandnessjøen, andre SAR-avdelinger og ikke minst hovedkontoret i Stavanger. God kommunikasjon og logistikk har alltid vært sentralt for SAR Gruppen, og det er et godt etablert og samkjørt maskineri. Samhandling må til for å sikre mest mulig bærekraftig transport av avfall som sendes sørover. 

Som ellers i SAR, er de ansatte i Sandnessjøen opptatt av å følge selskapets visjon og verdier. Det betyr at avfallet skal behandles som en verdifull ressurs. For å etterleve dette, er kundene de viktigste samarbeidspartnere. Det handler om  å forlenge livsløp, omskape, gjenbruke eller tilbakeføre til naturen.

 

En øyperle for friluftsliv og turisme

I Alstahaug kommune, hvor Sandnessjøen ligger, er det rundt 7400 innbyggere. Men dette er som sagt et øyrike. Flere kommuner er spredt rundt, bare en bil-, eller båttur unna. I tillegg til nevnte næringsbransjer, finner man her noen av Norges flotteste turistdestinasjoner. Omringet av hav og fjell, samt mange mindre øyer er dette et populært område til å utforske ved øy-hopping og safari. Mange kommer også hit for å gå fjellkjeden «De Syv søstre».  

Det er et yrende båtliv da mange har hytter på øyene omkring og båt er eneste fremkomstmiddel. Noen bruker båt som alternativ til hyttelivet.  Her er det helt klart en nær og verdifull kobling til naturen og havet.

 

Liten avdeling – betydningsfull samarbeidspartner

Siden 2013 har SAR Sandnessjøen vært etablert i sine nåværende lokaler på øya. Her har det vært base i ca. 30 år, først på Holmen en liten kjøretur unna. Det startet som NordMiljø AS, som ble slått sammen med SAR Gruppen i 2013. Med 15 ansatte, hvor 4 er i  administrative stillinger, er SAR Sandnessjøen den minste av våre avdelinger. Det betyr allikevel allsidig aktivitet. Som tidligere nevnt er det ett tett samarbeid mellom Sandnessjøen og de andre SAR avdelingene langs kysten vår.

Avdelingens størrelse har en stor og positiv innvirkning på arbeidsmiljøet, som av de ansatte beskrives som nær og familiær. Det er en liten gjeng, som legger stor innsats og personlighet i arbeidet som utføres.

 

Dønnamannen2_web   Basen_web

 

Allsidig kompetanse og fleksibilitet kommer kundene til nytte

Ved avdelingen kjenner de fleste «hele flyten» og med det lille laget på plass er det en allsidig hverdag. Administrasjon ivaretar et bredt spekter oppgaver fra mottak av forespørsler og bestilling til fakturering og rapportering. Korte kommunikasjonslinjer gjør arbeidsflyten effektiv, både internt og ut mot kundene.  Operatører og sjåfører utfører også oppgaver med mye variasjon. En sjåfør kan eksempelvis kjøre og opererer både krokbil, kontainerbil og komprimatorbil. De som kjører vakumsuger-bil, kjører også  kontainerbil. Dette skaper stor fleksibilitet og mulighet for rask «mobilisering», for både Sandnessjøen og andre avdelinger som måtte trenge støtte.

 

Tom_Andreassen_web

«Været er ofte en utfordring. Om vinteren skjer det ofte at kontainere og tanker er helt frosset og det gjør det vanskeligere å tømme avfallet. Men det er med på å skape en lærerik og variert arbeidsdag, som sammen med et tett knyttet sosialt miljø, er det beste med jobben.» - Tom Andreassen, FA-operatør.

 

Aktiviteten og størrelsen på operasjonen hos SAR Sandnessjøen har lenge fulgt oljebransjen, og svingningene i aktivitetene der. Mobile oljeplattformer, eller «rigger», kommer og går, noe som påvirker typen arbeidsoppgaver. Supplybåter fra Skarv, Aasta Hansteen og Norne-skipet er ukentlig innom.

 

Samarbeid ved alle bauer og brøytekanter

Det er et godt samarbeid med andre aktører i regionen. Er det problemer med en bil, eller den ikke skulle være tilgjengelig pga. service, så får man låne/leie bil ved behov. Det er en trygghet som styrker vår leveringsdyktighet.

 

«I Sandnessjøen driver vi også med litt «car sharing» eller annen hjelp ved behov. F.eks. utlån av komprimatorbil med en lokal aktør, da vi kun har periodevist behov for slike spesialkjøretøy.» - Henriette Neergaard, admin. Medarbeider.

 

Anita_Henriette3_web

Fra venstre, Anita Nilsen og Henriette Neergaard i administrasjonen.

 

Helgeland havn er også en sentral samarbeidsaktør. De tar imot konteinere med avfall fra større skip og båter, fra industri, kystvakt, marinen og sivile, som kun er innom over natten og må bli kvitt avfallet sitt. Tidlig på morgenen står avfallskonteiner klar for avhenting av SAR.

 

Helgelandsbrua5_web2

 

SAR – grønne avfallsløsninger basert på samhandling

I SAR er vi stolte av det ansvaret vi tar for våre kunder, for lokalmiljøet og våre partnere. Vi håper at vår blogg har gitt litt ekstra innsikt i vår operasjon ved SAR avdeling Sandnessjøen.

Nye kunder og eksisterende kunder ønskes velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til eller ønsker å benytte deg av våre tjenester. Sammen finner vi de beste løsningene: Greener and Safer!

 

Forrige stop i reisen var Hammerfest. Neste gang går turen til Kristiansund, så registrer deg for vårt nyhetsbrev for å få med deg hele vår «Norgesturné».

Gro Lende

Written by Gro Lende

Hi there, I am Gro, and I am tender- and marketing coordinator at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

8 min read
Our journey goes to SAR Averøy

We want to use this series of articles to present SAR's departments along the coast, from Hammerfest in the north to...

3 min read
Sommer, sol, kvalitetstid og grønne verdier!

Nok en gang står sommerferien for tur for de aller fleste av oss. Den inntreffer like plutselig og kjærkomment som...

8 min read
The journey goes to Kristiansund

Our goal with this series of articles is to introduce SAR's departments, spanning from Hammerfest in the north to...