SAR-Christer-Kjell

God utnyttelse av ressurser og kapasitet har hatt stor betydning for at kaksbehandlingsanlegget i Risavika har hatt en vedvarende positiv trend på operasjonsflyt og nedetid. Driften har gått på høygir og våre ansatte ved anlegget har virkelig bidratt til å utføre arbeidet med god effektivitet og ikke minst kvalitet.

 

SAR har hatt anlegget i drift siden 2016, og jobber kontinuerlig med å modernisere og utvide. God utnyttelse av ressurser og kapasitet er av stor betydning internt, men også i forhold til tjenestene vi yter til våre kunder.

 

– Tallmessig har vi gått fra en oppetid på 70% på året til langt over 90%. Vi ligger på 93-95% på oppetid på driften, forklarer Christer Engstrøm, avdelingssjef på anlegget.

 

Christer og driftsleder Kjell J. Røstad er storfornøyd med resultatene, og sier det skyldes en proaktiv arbeidsmåte og dyktige og pålitelige ansatte.

 

– Vi hadde aldri klart å levere disse tallene uten en stabil arbeidstock. Det er litt dette med frihet under ansvar, og at du har din kompetanse og du er stolt av jobben din, forteller Kjell.

 


Hyller de ansatte

I SAR vet vi at også kultur og kulturarbeid er viktig. Det å påse at de ansatte trives med og mestrer de oppgavene de er satt til å utføre er høyst nødvendig for å skape ønskede resultater.

 

Totalt er de 21 ansatte på anlegget i Risavika. Driften går 24 timer i døgnet, og det jobbes derfor på skift på 12 timer i helgene og 8 timer i ukedagene. Dette er en kabal som skal gå opp, og det kreves planlegging og god kommunikasjon.

 

SAR-rengjoring

Christer og Kjell løfter frem kulturen blant de ansatte når de snakker om hva den positive trenden skyldes. Her spyles og rengjøres containerne som borekaksen blir levert i til anlegget. 

 

Skjer det ting som ikke er forventet, så får vi alltid inn ekstra folk. Vi er avhengig av viljen til å hjelpe til og å gjøre det lille ekstra, og den kulturen har vi her på Risavika, forteller Christer.

 

Hvordan de ansatte jobber på og stiller opp er en av grunnene han trekker frem til den positive trenden de har hatt på anlegget den siste tiden.

 

– Det er viktig at vi gir dem rett verktøy og support, og har god kommunikasjon slik at de kjenner på at de er med. De får et helt annet eierskap hvor de kjenner at de får gehør for deres ønsker, sier Christer.

 

De må få vite at både de og jobben de gjør blir sett når det går i positiv retning, men de må også tåle tilbakemeldinger på godt og vondt. Vi jobber steinhardt for å få en kultur på at de har yrkesstolthet, legger Kjell til.


Åpen og ærlig kundeservice

Å drive god kundeservice er selvsagt alfa omega også på borekaksanlegget. Kundene kommer inn med borekaks, og har forventninger til når jobben skal være ferdig.

 

– Vi må være åpne og ærlige. Kan vi ikke tømme 10 tanker innen helgen, så må vi være ærlige på det, presiserer Christer.


En ting er at det leveres kundeservice som forventet. Men gjengen yter gjerne litt ekstra der de kan.

 

Vi har til og med vært ute med hamburger til de guttene som pumper inn fra båtene. De har gjerne stått der ute i flere timer uten mat, så da må vi ut med hamburger. Vi liker å prate med folk, sier Christer og ler.

 

Sikre gode og bærekraftige resultater

Avdelingen i Risavika er svært opptatt av å sikre både gode og ikke minst bærekraftige resultater. På anlegget har de to TCC’er (Thermomechanical Cuttings Cleaner), en av de mest anvendte termiske desorpsjonsteknikkene som brukes til å behandle borekaks.
Teknologien konverterer kinetisk energi («Friksjonsvarme») til termisk energi i en temperaturregulert desorpsjon, som effektivt gjør at vann og olje dampes av, og videre separat kondenseres tilbake til vann og olje, samtidig som den originale kvaliteten på komponentene bevares.

 

SAR CapOil, et registrert produkt fra den gjenvunnede baseoljen fra TCC, kan vurderes for bruk som baseolje, drivstoff, smøremidler og for bruk i olje- og gassfeltboring og produksjonsoperasjoner. Ved å bruke vår gjenvunnede baseolje vil du bidra til at avfallet kommer til god nytte ved å erstatte produksjon av nye materialer til dette formålet. Faste stoffer fra TCC (nå renset for vann og olje) har potensial for ulike industrielle bruksområder. Vannet fra TCC sendes til en siste biologisk behandling ved vårt behandlingsanlegg for forurenset vann på Mongstad, Norges største renseanlegg. 

 

En av de viktigste tingene for å redusere nedetiden er å sikre at vedlikeholdet av instrumentene og maskinene ivaretas. Kjell skryter av hvordan Christer har snudd håndteringen av vedlikehold:

 

Det er snakk om å forutse ting, og når vi først får problemer med maskineriet, så sjekker vi om det er noe vi kan komprimere før vi shutter ned for å unngå 24-timers stopp.

 

Vi har gått fra reaktivt vedlikehold til proaktivt vedlikehold, og gjort små og enkle forbedringer hele veien som ikke synes så mye utad, men som har gjort en utrolig forskjell på operasjonene, legger Christer til.


Veien videre

Selv med den positive trenden ser de ingen grunn til å lene seg tilbake og slappe av. De har klare mål for fortsatte forbedringer og økt kapasitet.

 

Besøk oss på ONS 2022 hvis du vil lære mer om SAR og prosessering av borekaks.

For mer informasjon: Vi ser frem til å treffe deg på ONS 2022

Nina Øglænd

Written by Nina Øglænd

Hi there, I am Nina, and I am Commercial Director at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

4 min read
SAR Risavika treatment plant for drill cuttings with impressive achievements through great collaboration!

Good utilization of resources and capacity have been of great importance for the drill cuttings processing plant in...

2 min read
Looking forward to seeing you at ONS 2022

Join us at ONS and explore how waste in the energy industry can become a competitive advantage to your company, when...

2 min read
On value creation adventures with Young Entrepreneurship

When we were invited to be part of the jury while students from Bryne ungdomsskole this Friday competed in...